ועדת ביקורת!

ועד מקומי • 21/7/2015 כניסות

שלום לכולם,

בעקבות שינויים שחלו בוועדת ביקורת וצמצום מספר החברים, אנו פונים לתושבים אשר מעוניינים לכהן בוועדה להגיש מועמדותם.

כיום וועדת ביקורת מונה שני חברים, יואב שי ומוטי ויסלדר, כאשר בהתאם להוראות, מספר חברי הוועדה לא יפחת משלושה חברים ולא יעלה על חמישה חברים.

בהזדמנות זו נבקש להודות לחברים שסיימו תפקידם בוועדה, ירון מגן ואשר תורג'מן.

תושבים המעוניינים לכהן בוועדה, מוזמנים להגיש מועמדותם למזכירות הוועד המקומי עד ליום 02.08.2015 בשעה 13:00.

 

 

מאיה קידר

מנה"ח – ועד מקומי תלמי אלעזר

טלפון: 04-6377311

פקס: 04-6371174

talmeyelazar@gmail.com