הזמנה להציע הצעות לחכירת חלקה חקלאית

משולחן הועד המשקי • 20/6/2016 כניסות


חברים/ חקלאים יקרים

הנכם מוזמנים להגיש הצעה לחכירת 40 דונם אדמה חקלאית, בחוזה חד שנתי מתחדש בחלק הדרומי של החלקות החקלאיות.

הצעות יש להגיש למזכירות האגודה.
--


בכבוד רב

אמיר טולידנו, מזכיר האגודה

"החקלאי תלמי אל", אגודה חקלאית שיתופית

מושב תלמי אלעזר.