הודעה על הפסקת מים ברחוב הנוקדים

משולחן הועד המשקי • 25/2/2016 כניסות


ביום רביעי 2.3.16 תהיה הפסקת מים ברחוב הנוקדים בלבד !!! לטובת חיבור מועדון הנוער החדש, בין השעות 08:00 - 13:00.

אתכם הסליחה.
--


בכבוד רב

אמיר טולידנו, מזכיר האגודה

"החקלאי תלמי אל", אגודה חקלאית שיתופית

מושב תלמי אלעזר.