מסירת ת.ז. ביומטרית ללא הגעה ללשכת רשות האוכלוסין

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

להפצה לישובים