שעות השקיית גינות מי מאגר.

משולחן הועד המשקי • 3/4/2015 כניסות

תושבים יקרים.

להלן שעות השקיית הגינות במי המאגר.

יום שני בין השעות 17:00 - 22:00.

יום רביעי בין השעות 17:00 - 22:00.

יום שישי. בין השעות 15:00 - 22:00.

שעות ההשקיה מפורסמות גם באתר בחלק ה שימושון.

חג פסח שמח לכל תושבי המושב ובני משפחותיהם.

האגודה.