הודעה חשובה בנושא יתושים

משולחן הועד המשקי • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לתושבים בנושא יתושים

תושבים יקרים

מצ"ב מכתב חשוב מאוד בנושא היתושים.

תודה מיוחדת לזאב לחמי עבור עזרתו האדיבה.

--


בכבוד רב

אמיר טולידנו, מזכיר האגודה

"החקלאי תלמי אל", אגודה חקלאית שיתופית

מושב תלמי אלעזר.