תוכנית אב לשטחים פתוחים תלמי אלעזר

ועד מקומי • 13/4/2015 כניסות

תושבים יקרים

במסגרת תוכנית האב לשטחים הפתוחים במושב- דעתכם חשובה לנו!

מצורף שאלון קצר - אודה לכם אם תקדישו כמה דקות למילוי השאלון.

icon_11_form_list.pngשאלון תוכנית אב שטחים פתוחים תלמי אלעזר- דעתך חשובה ל...

בברכה מיכל