החכרת חלקת אדמה חקלאית של 40 דונם בחלק הדרום מזרחי

משולחן הועד המשקי • כניסות

חקלאים יקרים.

האגודה מעוניינת להחכיר חלקה חקלאית בגודל של 40 דונם, בחלקו הדרום מזרחי של המושב לחוזה של עד 5 שנים.

חבר המעוניין יגיש הצעתו אל מזכירות האגודה בתוך שבועיים ימים.

בתודה

--


בכבוד רב

אמיר טולידנו, מזכיר האגודה

"החקלאי תלמי אל", אגודה חקלאית שיתופית

מושב תלמי אלעזר.