תעלה פתוחה ומסוכנת בשכונת ההרחבה אמפא

ירון מגן • 3/4/2016 כניסות

התושבים ובמיוחד ילדים מתבקשים להימנע מלהגיע לאתר הבנייה בימים כתיקונם ועל אחת כמה וכמה בשבועיים הקרובים מאחר וישנה חפירה פתוחה ומסוכנת של חברת החשמל בשטח האתר.
בשם ועד המושב והפיקוח באתר.