תעלה פתוחה ומסוכנת בשכונת ההרחבה אמפא

ירון מגן • כניסות

התושבים ובמיוחד ילדים מתבקשים להימנע מלהגיע לאתר הבנייה בימים כתיקונם ועל אחת כמה וכמה בשבועיים הקרובים מאחר וישנה חפירה פתוחה ומסוכנת של חברת החשמל בשטח האתר.
בשם ועד המושב והפיקוח באתר.