פלייר

ועד מקומי • 5/9/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פלייר זה משנה אם זו את לדפוס

 

 

חברים יקרים שלום

מצ"ב פלייר לקורס לנשים פעילות או מעוניינות להיות פעילות  בקהילה אנא העבירו מעבר לפרסום לכלל האוכלוסיה גם לנשים ספציפיות שלדעתכם מתאימות...

תודה  

 

בברכה,

דליה מוטאי

מנהלת היחידה לפיתוח קהילתי