הודעה על הפסקת מים ברחוב הנוקדים/ הרחבה חדשה של אמפא

משולחן הועד המשקי • 2/1/2017 כניסות

ביום רביעי הקרוב, 4.1.17 תהיה הפסקת מים ברחוב הנוקדים ובהרחבה החדשה (אמפא) בין השעות 08:00 ל - 16:00 לטובת ניתוק הקו הישן וחיבור קו המים החדש.

יתכן והמים יחוברו וינותקו לסירוגין בשעות אלה אך למען הזהירות נא להיערך להפסקת מים בין 08:00 ל 16:00.

סליחה בגין אי הנעימות.

--


בכבוד רב

אמיר טולידנו, מזכיר האגודה

"החקלאי תלמי אל", אגודה חקלאית שיתופית

מושב תלמי אלעזר.