מספרי בתים

אביש שלמה • כניסות

כל הבתים במושב ממוספרים.
ניתן להשיג מפת המושב עם שמות הרחובות 6מספר הבית במזכירות הועד המקומי
חג שמח