הדואר במושב

משולחן הועד המשקי • 19/6/2017 כניסות


שלום לכולם

האגודה מבקשת להבהיר כי היא אינה אחראית על חלוקת הדואר למושב או על העסקתה של הדוורית. רשות הדואר אחראית לכך. החופשות של ספי אינם תחת אחריותה של האגודה ומעולם לא היו, ולפיכך גם מינוי מחליף לספי כל אימת שהיא יוצאת לחופש אינה מאחריותה של האגודה. 
-- 


בכבוד רב

האגודה החקלאית.