FW: יום עיון בנושא זכויות המגורים בנחלה והשימושים הלא חקלאיים SAVE THE DATE

ועד מקומי • כניסות

שלום לכולם,

 

הוועדה החקלאית מנשה, שמחה להזמינכם ליום עיון בנושא  זכויות המגורים בנחלה והשימושים הלא חקלאיים ,לאור החלטות רמ"י האחרונות והדרכים ישומן.

 

את יום העיון יפתח מר אילן שדה ראש המועצה האזורית מנשה

 

יום העיון יתקיים ביום ג' ה 20 לאוקטובר 2015 בין השעות 10:00-14:00

בגבעת חביבה באולם גולן. אנא שריינו את היום

 

אנו ממתינים לקבל את תוכנו המלא של יום העיון מעו"ד עמית יפרח ואז נפיץ אותו.

 

ראשי וועדי היישובים המושביים, אנא פרסמו את המידע על יום העיון לכל התושבים ביישובכם.

 

בברכה

 

אורן הכסטר -יו"ר הוועדה החקלאית מנשה

אלי אסייג - רכז הוועדה החקלאית מנשה