ארועי חודש מאי – הרצאות סביבתיות ל

ועד מקומי • כניסות

 

 

 

מאיה קידר

מנה"ח ועד מקומי תלמי אלעזר

טלפון: 04-6377311

פקס: 04-6371174

talmeyelazar@gmail.com

 

 

ארועי חודש מאי הרצאות סביבתיות לקהילה

 

כולם מוזמנים

 

 

 

 

 

 

 

בברכה

ניצן אגרנט

רכזת חינוך וקהילה, מח' קיימות ואיכות הסביבה

מועצה אזורית מנשה

nitzana@menashe.co.il

052-2895489

 

************************************************************************************ This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses. ************************************************************************************

--ef.1.bb0af0c4f5b35f8cd4b12c43a34dac4f.ef--

1529