הזמנה לכנס

משולחן הועד המשקי • 20/6/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

כנס מושבים צבעוני

חברים יקרים.

מצ"ב מידע לגבי יום עיון בכל הנוגע להחלטות מנהל חדשות לגבי הנחלות. לכל המעוניין.

אמיר טולדנו.
---------- Forwarded message ----------
From: מרכז הדרכה <k_e40@netvision.net.il>
Date: 2016-06-20 11:44 GMT+03:00
Subject: הזמנה לכנס
To: ‫amir.talmay@gmail.com

 
--


בכבוד רב

אמיר טולידנו, מזכיר האגודה

"החקלאי תלמי אל", אגודה חקלאית שיתופית

מושב תלמי אלעזר.