השלכת פסולת במרחב הציבורי

ועד מקומי • 15/7/2016 כניסות

תושבים יקרים

אנו עושים מאמצים רבים לשמור על מושב נקי ומטופח.

לצערנו מספר תושבים זורקים פסולת גושית ופסולת בנין במרחב הציבורי.

הדבר גורם למפגעים וסכנות ומהווה מפגע סביבתי חמור.

  • תושבים אשר זרקו פסולת בנין / מקרר / ברכת אינטקס מתבקשים לפנות את הפסולת בהקדם.

מצורפים תמונות

icon_11_image_list.pngimage.png

​​

icon_11_image_list.pngimage.png


  • המושב נותן מענה לפסולת גושית וגורטאות בכמות סבירה בחצר המשק.

פסולת בכמות גדולה וכן פסולת בניין מקומם אינו במרחב הציבורי!
פסולת זו היא באחריות התושב ועל התושב לעשות זו במכולה פרטית ועל חשבונו

  • בימים אלו הפעלנו אכיפה מוגברת כנגד משליכי פסולת במרחב הציבורי, בשיתוף המועצה ואיגוד ערים חדרה.
  • במידה ונתקלתם בהשלכת פסולת במרחב הציבורי, אנא צלמו והתקשרו
  • למועצה במשרד 046187724
  • מחלקת תברואה 046177348
  • מחלקת קימות 046177376
  • משרדי הועד 046377311
  • חשוב לציין

השלכת פסולת בשטחים ציבורים הינה אסורה ע"פ חוק ומהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין. הטיפול בעבירה מסוג זה מלווה בקנס כספי גבוה.

  • מצורף מכתב מהמועצה לגבי נושא הפסולת

icon_10_word_list.pngמכתב לוועד תלמי אלעזר.do

בברכה ועד המושב