מפגש הסברה בנושא התקנת מערכות פוטווולתאיות בגגות מבני חינוך

ועד מקומי • כניסות

 

 

************************************************************************************ This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses. ************************************************************************************

--ef.1.bb0af0c4f5b35f8cd4b12c43a34dac4f.ef--

הזמנה 21