הזמנה לטכס הסרת הלוט משלט לזכרו של שאול קידר ז"ל

ועד מקומי • 20/4/2015 כניסות
מתכבדים להזמנכם לטכס הסרת הלוט,

לדרך בית העלמין על שם שאול קידר ז"ל.

הטכס יערך ביום שישי ה 24.4.15

בשעה 13:30 ליד בית העלמין.

בברכה המשפחה וועד המושב.