תקציב מול ביצוע חציון 2015

ועד מקומי • 5/9/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

תקציב מול ביצוע חציון 1 2015

תושבים יקרים,
לעיונכם מצורף דו"ח ביצוע תקציב עבור חציון ראשון לשנת 2015.
נשמח לתגובות, שאלות, רעיונות ולקיים שיח אשר משתף את ציבור התושבים בנושא.
בברכה וועד מקומי