פרסום מבצע החזרת רכוש לצה"ל

ועד מקומי • 16/9/2015 כניסות

 

שלום רב,

מצורף פלייר בנושא מבצע החזרת ציוד לצה"ל.

 

תודה מראש,

גמר חתימה טובה,

 

אורי בן יהודה

מנהל המחלקה לביטחון ושירותי חירום

וקב"ט המועצה האזורית מנשה

 

************************************************************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
************************************************************************************

=

flyer A5