תכנית עבודה לשנת 2015

ועד מקומי • 25/12/2014 כניסות

קבצים מצורפים:

25 12 2014 תכנית עבודה ועד מקומי לשנת 2015
תושבים יקרים,
ביום שלישי האחרון התכנסנו להצגת תכנית העבודה לשנת 2015. במפגש הצגנו את העקרונות על פיהם נבנתה התכנית, ציינו את המטרות שבחרנו לשנת הפעילות הקרובה ולהמשך הדרך, הסברנו את היעדים שהצבנו לביצוע ואת התקציב.
למפגש הגיעו מעט תושבים אך אנו מאמינים בשקיפות, בשיתוף הציבור ונמשיך ליזום מפגשים מסוג זה. אנו מקוים להביא לשיח ציבורי ולמעורבות גבוהה יותר של התושבים עם הזמן.
מצורפת מצגת מפורטת לעיונכם,
בברכה חברי הועד המקומי