זימון לאסיפה כללית שלא מן המניין לחברי האגודה בעלי המשקים

משולחן הועד המשקי • 31/10/2016 כניסות

ביום ראשון 6.11.16 תתקיים אסיפה כללית שלא מן המניין בנושא החכרת חלקה חקלאית לתקופה של 5 שנים מתחדשת.

האסיפה תתקיים בשעה 19:00 באולמציק.

במידה ולא יהיה פורום נאות נמתין שעה עד לשעה 20:00 ואז תתקיים האסיפה בכל פורום שיהיה.

זימון נשלח במקביל בדואר לבתיכם.

--


בכבוד רב

אמיר טולידנו, מזכיר האגודה

"החקלאי תלמי אל", אגודה חקלאית שיתופית

מושב תלמי אלעזר.