זימון אסיפה כללית לחברי אגודה

משולחן הועד המשקי • 5/11/2017 כניסות

ביום 14.11.17 תתכנס האסיפה הכללית השנתית של האגודה בשעה 19:00 באולמציק.

על סדר היום.

מאזן שנת 2015

תקציב

דו"ח ועד יוצא + ועדת ביקורת

אדמות.

בחירות

במידה ולא יהיה פורום נאות נמתין שעה ואז האסיפה תתכנס בכל פורום שיהיה.

--


בכבוד רב

ועד האגודה

"החקלאי תלמי אל", אגודה חקלאית שיתופית

מושב תלמי אלעזר.