הודעה על מספר נציגי הישוב למועצה (קביעת השר על המודד ומס' נציגי המליאה לכל ישוב)

ועד מקומי • 5/9/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

תלמי אלעזר

 

 

שלום לכולם

 

לאחר קבלת אישור השר על המודד (350), מצ"ב מכתב מנהלת הבחירות באשר למספר נציגי הישוב במליאת המועצה.

 

אנא הפצתכם לכלל תושבי הישוב.

 

במקביל, ההודעה תתלה על לוחות המודעות בישובים בימים הקרובים.

 

בברכת יום טוב,

 

הגר חרמש

מזכירת מנכ"ל

 

טלפון:  04-6177304

פקס:    04-6177659

hagarh@menashe.co.il

 

 

************************************************************************************ This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses. ************************************************************************************

--ef.1.bb0af0c4f5b35f8cd4b12c43a34dac4f.ef--