מכרזי כ"א במועצה

ועד מקומי • 4/9/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז מפקח.ת על התכנון והבניה

מכרז בודק.ת אישורי להיתרי בניה

מכרז לסייע כיתתית חינוך מיוחד בפסגת אמיר תיכון 32-2017

נוסח מכרז פסיכולוגית 50 אחוז משרה

מכרז לסייע .ת בקשתות

 

מצ"ב מכרזי כ"א במועצה האזורית מנשה. נודה על הפצתם בקרב תושבי המועצה.

 

בברכת יום טוב,

 

הגר חרמש

מזכירת מנכ"ל

************************************************************************************ This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses. ************************************************************************************

--ef.1.54887643c3506d3d304508942c26784e.ef--