לוח קשר

רותי כספי • כניסות

אבקש להוסיף בדף הקשר לשמי גם את בעלי עדי. כלומר רותי ועדי כספי.תודה