עדכון ביטחון

הודעות מיידיות • 21/6/2015 כניסות

ערב טוב בעקבות מספר אירועי התפרציות לבתים ביישובים סמוכים אלינו (גן השומרון, להבות חביבה) הוגברו הפעילויות המשטרתיות הגלויות והסמויות על מנת לסכל ולתפוס את הפורצים, המשטרה ומשמר הגבול מבקשים להגביר עירנות ולדווח על כל דבר חשוד. אנו נגביר את האבטחה במושב בימים הקרובים. כמו כן נבקש ליצור קשר עם הרבש אמנון בטלפון 0537760018 ולדווח על כל אירוע חשוד ולנקוט במשנה זהירות בשל תנועת כוחות בטחון באזור. רשימת מספרי החירום המלאה נמצאת בלוחות המגנט שחולקו לכם בדואר. תודה ועדת  בטחון