תכנית מתאר

רמי גוברניק • 16/4/2015 כניסות

שמחתי להיווכח שאני טועה ותכנית האב אינה כה יקרה. רק 25 אלף ש"חץ זה בהחלט  סכום מתקבל על הדעת. את שאר הערותי אני משאיר במקומן.

אגב לענין הקבלנים (זה שחותך וזה שמודד) אני מכיר גם כמה נגרים כאלה...