תכנית מתאר

רמי גוברניק • כניסות

שמחתי להיווכח שאני טועה ותכנית האב אינה כה יקרה. רק 25 אלף ש"חץ זה בהחלט  סכום מתקבל על הדעת. את שאר הערותי אני משאיר במקומן.

אגב לענין הקבלנים (זה שחותך וזה שמודד) אני מכיר גם כמה נגרים כאלה...