לוח אירועים

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 15 ביוני 2016, 06:30 - 07:0015/6/2016
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 15 ביוני 2016, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 1 ביוני 2016, 06:30 - 07:001/6/2016
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 1 ביוני 2016, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 18 במאי 2016, 06:30 - 07:0018/5/2016
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 18 במאי 2016, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 4 במאי 2016, 06:30 - 07:004/5/2016
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 4 במאי 2016, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 20 באפריל 2016, 06:30 - 07:0020/4/2016
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 20 באפריל 2016, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 6 באפריל 2016, 06:30 - 07:006/4/2016
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 6 באפריל 2016, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 23 במרץ 2016, 06:30 - 07:0023/3/2016
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 23 במרץ 2016, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 9 במרץ 2016, 06:30 - 07:009/3/2016
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 9 במרץ 2016, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 24 בפברואר 2016, 06:30 - 07:0024/2/2016
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 24 בפברואר 2016, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 10 בפברואר 2016, 06:30 - 07:0010/2/2016
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 10 בפברואר 2016, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 27 בינואר 2016, 06:30 - 07:0027/1/2016
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 27 בינואר 2016, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 13 בינואר 2016, 06:30 - 07:0013/1/2016
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 13 בינואר 2016, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 30 בדצמבר 2015, 06:30 - 07:0030/12/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 30 בדצמבר 2015, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 16 בדצמבר 2015, 06:30 - 07:0016/12/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 16 בדצמבר 2015, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 2 בדצמבר 2015, 06:30 - 07:002/12/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 2 בדצמבר 2015, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 18 בנובמבר 2015, 06:30 - 07:00 18/11/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 18 בנובמבר 2015, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 4 בנובמבר 2015, 06:30 - 07:00 4/11/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 4 בנובמבר 2015, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 21 באוקטובר 2015, 06:30 - 07:00 21/10/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 21 באוקטובר 2015, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 7 באוקטובר 2015, 06:30 - 07:00 7/10/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 7 באוקטובר 2015, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 23 בספטמבר 2015, 06:30 - 07:00 23/9/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 23 בספטמבר 2015, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 9 בספטמבר 2015, 06:30 - 07:00 9/9/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 9 בספטמבר 2015, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 26 באוגוסט 2015, 06:30 - 07:00 26/8/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 26 באוגוסט 2015, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 1 ביולי 2015, 06:30 - 07:00 1/7/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 1 ביולי 2015, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 17 ביוני 2015, 06:30 - 07:00 17/6/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, יום ד׳ 17 ביוני 2015, 06:30 - 07:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-06:30 עד 07:00 ברביעי 3/6/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-06:30 עד 07:00 ברביעי

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-06:30 עד 07:00 ברביעי 20/5/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-06:30 עד 07:00 ברביעי

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 6/5/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 22/4/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 8/4/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 25/3/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 11/3/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 25/2/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 11/2/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 28/1/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 14/1/2015
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 31/12/2014
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

תזכורת: אספת תושבים בנושא תכנית עבודה ותקציב 2015, יום ג׳ 23 בדצמבר 2014, 20:00 - 21:00 23/12/2014
תזכורת: אספת תושבים בנושא תכנית עבודה ותקציב 2015, יום ג׳ 23 בדצמבר 2014, 20:00 - 21:00

תזכורת: אספת תושבים בנושא תכנית עבודה ותקציב 2015, יום ג׳ 23 בדצמבר 2014, 20:00 - 21:00 22/12/2014
תזכורת: אספת תושבים בנושא תכנית עבודה ותקציב 2015, יום ג׳ 23 בדצמבר 2014, 20:00 - 21:00

תזכורת: סיור חנוכיות, יום ב׳ 22 בדצמבר 2014, 19:00 - 20:30 21/12/2014
תזכורת: סיור חנוכיות, יום ב׳ 22 בדצמבר 2014, 19:00 - 20:30

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 17/12/2014
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

תזכורת: סיור חנוכיות, יום ב׳ 22 בדצמבר 2014, 19:00 - 20:30 15/12/2014
תזכורת: סיור חנוכיות, יום ב׳ 22 בדצמבר 2014, 19:00 - 20:30

תזכורת: מסיבת חנוכה מושבית, יום ג׳ 16 בדצמבר 2014, 18:30 - 20:00 15/12/2014
תזכורת: מסיבת חנוכה מושבית, יום ג׳ 16 בדצמבר 2014, 18:30 - 20:00

תזכורת: מסיבת חנוכה מושבית, יום ג׳ 16 בדצמבר 2014, 18:30 - 20:00 9/12/2014
תזכורת: מסיבת חנוכה מושבית, יום ג׳ 16 בדצמבר 2014, 18:30 - 20:00

תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 3/12/2014
תזכורת: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

התראה: מועדון קפה מאפה וסיפור יפה- אורחת שרה אנג19/11/2014
התראה: מועדון קפה מאפה וסיפור יפה- אורחת שרה אנג'ל, יום ה׳ 20 בנובמבר 2014, 21:00 - 22:00

התראה: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי 19/11/2014
התראה: מוזמנים להוציא היום (יום רביעי) את הגזם, כל 2 שבועות מ-17:00 עד 19:00 ברביעי

התראה: מועדון קפה מאפה וסיפור יפה- אורחת שרה אנג13/11/2014
התראה: מועדון קפה מאפה וסיפור יפה- אורחת שרה אנג'ל, יום ה׳ 20 בנובמבר 2014, 21:00 - 22:00

תזכורת: סוכומונה- הפנינג קהילתי לכל המשפחה , יום ג׳ 14 באוקטובר 2014, 16:00 - 18:00 14/10/2014
תזכורת: סוכומונה- הפנינג קהילתי לכל המשפחה , יום ג׳ 14 באוקטובר 2014, 16:00 - 18:00

תזכורת: סוכומונה- הפנינג קהילתי לכל המשפחה , יום ג׳ 14 באוקטובר 2014, 16:00 - 18:00 13/10/2014
תזכורת: סוכומונה- הפנינג קהילתי לכל המשפחה , יום ג׳ 14 באוקטובר 2014, 16:00 - 18:00

תזכורת: טקס פתיחת שנת פעילות נוער, יום ג׳ 7 באוקטובר 2014, 19:30 - 20:30 5/10/2014
תזכורת: טקס פתיחת שנת פעילות נוער, יום ג׳ 7 באוקטובר 2014, 19:30 - 20:30

תזכורת: טקס פתיחת שנת פעילות נוער, יום ד׳ 1 באוקטובר 2014, 19:30 - 20:30 29/9/2014
תזכורת: טקס פתיחת שנת פעילות נוער, יום ד׳ 1 באוקטובר 2014, 19:30 - 20:30

תזכורת: פורום ניהול קהילה, יום ד׳ 17 בספטמבר 2014, 08:30 - 10:30 (וועד מקומי תלמי אלעזר)16/9/2014
תזכורת: פורום ניהול קהילה, יום ד׳ 17 בספטמבר 2014, 08:30 - 10:30 (וועד מקומי תלמי אלעזר)

תזכורת: פורום ניהול קהילה, יום ד׳ 17 בספטמבר 2014, 08:30 - 10:30 (וועד מקומי תלמי אלעזר)10/9/2014
תזכורת: פורום ניהול קהילה, יום ד׳ 17 בספטמבר 2014, 08:30 - 10:30 (וועד מקומי תלמי אלעזר)

תזכורת: סמינר פתיחת שנה צוות הדרכה נוער, יום ו׳ 5 בספטמבר, 16:00 - שבת 6 בספטמבר 2014, 17:00 5/9/2014
תזכורת: סמינר פתיחת שנה צוות הדרכה נוער, יום ו׳ 5 בספטמבר, 16:00 - שבת 6 בספטמבר 2014, 17:00

תזכורת: סמינר פתיחת שנה צוות הדרכה נוער, יום ו׳ 5 בספטמבר, 16:00 - שבת 6 בספטמבר 2014, 19:00 4/9/2014
תזכורת: סמינר פתיחת שנה צוות הדרכה נוער, יום ו׳ 5 בספטמבר, 16:00 - שבת 6 בספטמבר 2014, 19:00

תזכורת: סמינר פתיחת שנה צוות הדרכה נוער, יום ו׳ 5 בספטמבר, 16:00 - שבת 6 בספטמבר 2014, 19:00 2/9/2014
תזכורת: סמינר פתיחת שנה צוות הדרכה נוער, יום ו׳ 5 בספטמבר, 16:00 - שבת 6 בספטמבר 2014, 19:00

תזכורת: אירוע נסיון, יום ב׳ 25 באוגוסט 2014, 19:00 - 21:00 25/8/2014
תזכורת: אירוע נסיון, יום ב׳ 25 באוגוסט 2014, 19:00 - 21:00