מכרז כ"א במועצה

ועד מקומי • 7/8/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז'lת‹זŠ—הילהŠŒgיקeך'aמšיŠ›eתŽלךַaמיfשַdערבךֶ²¢ֽ2™׳·–vה־

מצ"ב מכרז כ"א במועצה. נודה על פרסומו בקרב תושבי יישובי המועצה.

 

 

 

 

בברכת יום טוב,

 

הגר חרמש

מזכירת מנכ"ל

 

************************************************************************************ This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses. ************************************************************************************

--ef.1.54887643c3506d3d304508942c26784e.ef--