מידע חיוני למקרה הצורך בימי הסערה

ועד מקומי • כניסות

תושבים יקירם,

במסגרת היערכות לקראת מזג האוויר הסוער הצפוי החל מהיום ובמשך הימים הקרובים, אנא רשמו לפניכם מספרי טלפון חיוניים להתקשרות במקרה הצורך:


  1.        חברת החשמל: מוקד 103

2.        מוקד חברת נתיבי ישראל (מע"צ): כוכבית 2120 (פניה בנושא הצפות כבישים)

3.        רשות הניקוז ונחלים שרון: 09-8665062 ; רן פרחי – מפקד הרשות: 052-6610772 (פניה בנושאי הצפות נחלים)

4.        מוקד החברה הכלכלית מנשה: 04-6904000 (פניות בנושאי תקלות מערכת הביוב)

5.        מוקד המועצה האזורית מנשה: 04-6177300 (24 שעות)

6.        משטרת ישראל: מוקד 100 (טיפול באירועים חריגים)

7.        רשות הכבאות הארצית: מוקד 102 (פניות בנושאי חילוץ ואש)

8.        מד"א : מוקד 101

9.        בעלי תפקידים במועצה :

מזכיר המועצה – בועז מנחם 052-5017244 ;

אורי בן יהודה – קב"ט המועצה 050-7663009; עופר הרפז – סגן קב"ט המועצה 054-4921226

אהרון ערגי – מנהל מחלקת התברואה 052-8902316 (כולל פניות בנושא גיזום עצים)

סמיר כבהא – מנהל מח' תחבורה 052-8902317

שמשי כהנא – מנהל מח' הרווחה 052-8902307

בברכה

ועד מקומי