הודעה- סגירת משרדי הוועדה לתיכנון ובנייה אלונה מנשה לרגל ימי הערכות לרפורמה

ועד מקומי • 27/4/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

סגירת משרדי הוועדה לימי הערכות לרפורמה