הודעה- סגירת משרדי הוועדה לתיכנון ובנייה אלונה מנשה לרגל ימי הערכות לרפורמה

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

סגירת משרדי הוועדה לימי הערכות לרפורמה