פרוטוקול בית עלמין עדכני לעיונכם

תרבות תורנית • 12/1/2015 כניסות

תושבים יקרים, 
ועדת בית העלמין התכנה ועדכנה את נהלי בית העלמין, שלא נדע....
הפרוטוקול מוגש בזאת לעיון.
בברכת בריאות ואריכות ימים
צוות תרבות תורנית
פרוטוקול בית עלמין