הסדרת תשלום מיסים ושמירה

ועד מקומי • 19/1/2015 כניסות

תושבים יקרים,

לתשומת לבכם הודעות החיוב השנתיות למיסים ושמירה הופצו לתיבות הדואר. הנכם מתבקשים להסדיר בהקדם את אופן התשלום המועדף עבורכם: בתשלום אחד לפירעון עד התאריך  28.2.15 אשר מזכה בהנחה של 2% או בשישה תשלומים תקופתיים, הראשון בהם לפירעון עד 31.1.15

תושבים אשר לא יסדירו את התשלום יחויבו בריבית פיגורים כחוק.

לנוחותכם במהלך חודש ינואר המזכירות פתוחה לקבלת תושבים בימי ב' החל מהשעות 12:30- 20:00.   בימים א', ג, ו ד' קבלת תושבים בין השעות 8:00- 15:00, ביום ה' המזכירות סגורה.

 

לסיום הבהרה עקב פניות של תושבים רבים: פרטי הנכסים עליהם מתבססת הודעת החיוב למיסים ולשמירה ( כגון: שטח, סוג וכמות) נקבעים ע"י המועצה אשר ערכה לאחרונה סקר נכסים בשטח.

במידה ועולות שאלות, השגות או ברורים יש לפנות אל מחלקת הגבייה של המועצה ולעדכנן אותנו במידת הצורך.

 

בברכה וועד מקומי