תולדות תלמי אלעזר ע"פ מוטק'ה

אודות • 18/9/2014 כניסות

מושב תלמי אלעזר הוקם ב 1952. פרי יוזמתם של חברת פיקא והתאחדות האיכרים, מתוך רצון לייצר נחלות חקלאיות חדשות לבני המושבות הוותיקות.

אל המושב הגיעו אכן צעירים בני הארץ אך איתם הגיעו גם עולים חדשים וניצולי שואה. תערובת מעניינת תרבותית של אנשים, שפות, מנהגים, ומאכלים. משעמם לא היה פה. אסיפות כלליות של חברי האגודה היו ההצגה הכי טובה האזור. אינטריגות של קבוצות , קללות באידיש, מצוקות אמיתיות וקשות הפכו לטענות כנגד אך בצד כל זה היו יוזמות חדשות שרובם גם הפכו לוויכוח הבא. לזכותם יאמר שברגע שנגמרה האסיפה הכל חזר למקומו בשלום. או שלא.

החברים ניסו בכל מאודם לשרוד את השנים הראשונות הקשות של הישוב הקטן. האיזור נתגלה כלא ראוי לעיבוד חקלאי. האדמה היא אדמת נזז, מלוחה עם מי תהום גבוהים. ניקוז הקרקעות היה בעייתי. החורפים הגשומים  הביאו, מלבד הצפות של הקרקעות, גם קור עז שהמית את הגידולים.

בקיצור, ביצה !!

רבים נטשו את המשקים ואחרים באו במקומם, כשהלקח הנלמד היה שאם אתה בא למושב החקלאי טוב תעשה אם תמנע מלהתבסס על החקלאות כמנוע עיקרי לפרנסה.

הישוב הקטן והחביב באמת, סבל גם ממיעוט של תושבים ומשפחות צעירות בפרט. או אז בא הרעיון להצערת הישוב והגדלתו עם הרחבה של שכונת תושבים שאינם בעלי נחלות.

הזמנים היו טרום הרחבות בארץ והמושב הצליח להקים שתי הרחבות שאליהם נקלטו זוגות צעירים. המבחן היחיד שנדרשו לעבור היה, האם הם אנשים נחמדים וטובי לב. לפחות כמו בעלי הנחלות. ואכן ההצלחה הייתה שלמה. לא שלא היו ויכוחים ובעיות חלילה. אך אם הכול היה מתנהל על מי מנוחות על מי היינו מרכלים ואת מי משמיצים? הכל לטובה חברים וכל המוסיף הרי זה משובח גם אם קצת גורע.

צריך לזכור שתמיד ובוודאי גם לעתיד טובת הישוב צריכה להיות זהה עם טובת התושבים. כל שנעשה הוא מתוך כוונות טובות גם אם חלקו נכשל.

המשפט "עניי עירי קודמים" הינו נר לרגלי כולם. הקרוסלה מסתובבת. פעם למעלה ופעם למטה העיקר שכולם סובבים ביחד.

ארבע מתחמי שכונות הוקמו עד כה והחמישית יצאה לדרך . הכל פרי יוזמתה של האגודה החקלאית, שהשקיעה ממרצה ומשאביה לטובת הכלל. תודה וברכות.

אנחנו מתחדשים גם בגן חדש ומרכז נוער שבימים אלה יוחל בהקמתו. יוזמה מבורכת של הוועד המקומי הקודם שחרט על דיגלו את נושא חינוך ונוער ועשה רבות בתחום זה. תודה וברכות.

הוועד החדש מעוניין ובצדק לחזק את הקשר בין התושבים ולהעצים את המחויבות הקהילתית. מעולה וראוי. ברכות לכל העוסקים בהתנדבות.

שכנים חדשים עתידים להגיע. אתגרים חדשים ובעיות אמיתיות יבואו לפתחנו. אנו תקווה שבתיקשורת טובה קשב סבלנות והבנה נעשה ונצליח. נהפוך כולנו למשפחה הכי טובה.

אכן אנו בסימן התחדשות , אשר מאפיין תמיד את מושבינו הנחמד.

לסיום הפתעה: שנה חדשה ממתינה בפתח.

שנה טובה שתהיה לכולנו. נבקש רק בריאות ואהבה. כל השאר יבוא על מקומו בשלום.