סגירת הדרך החקלאית בסוף רחוב הנוקדים.

משולחן הועד המשקי • 1/6/2015 כניסות

חקלאים/ תושבים יקרים

לצורך בניית מעביר מים בהתאם לדרישת ראשות הניקוז ע"י חברת אמפא מאליבו,
תיסגר היציאה אל השטחים החקלאיים מרחוב הנוקדים החל מיום רביעי הקרוב
3.6.15 ולמשך כ- חודש ימים.

אנו מפנים את החקלאים להגיע אל החלקות החקלאיות בדרך הציבורית בין המשק
של חנניה דיין למשק של דוידה לביא.

היציאה מרחוב הנוקדים תסגר ותגודר למשך פרק העבודות.

אתכם הסליחה ותודה עבור שיתוף הפעולה.

האגודה החקלאית.