משולחן הועד המשקי

הדואר במושב19/6/2017
הדואר במושב

שולח דואר אלקטרוני: doc23012017113416.pdf23/1/2017
שולח דואר אלקטרוני: doc23012017113416.pdf

הודעה על הפסקת מים ברחוב הנוקדים/ הרחבה חדשה של אמפא2/1/2017
הודעה על הפסקת מים ברחוב הנוקדים/ הרחבה חדשה של אמפא

מאבק החקלאים24/11/2016
מאבק החקלאים

שולח דואר אלקטרוני: doc21112016141402.pdf21/11/2016
שולח דואר אלקטרוני: doc21112016141402.pdf

זימון לאסיפה כללית שלא מן המניין לחברי האגודה בעלי המשקים31/10/2016
זימון לאסיפה כללית שלא מן המניין לחברי האגודה בעלי המשקים

החלפת קו המים ברחוב הנוקדים31/10/2016
החלפת קו המים ברחוב הנוקדים

החכרת חלקת אדמה חקלאית של 40 דונם בחלק הדרום מזרחי15/9/2016
החכרת חלקת אדמה חקלאית של 40 דונם בחלק הדרום מזרחי

הזמנה להציע הצעות לחכירת חלקה חקלאית20/6/2016
הזמנה להציע הצעות לחכירת חלקה חקלאית

הזמנה לכנס20/6/2016
הזמנה לכנס

הודעה חשובה בנושא יתושים2/6/2016
הודעה חשובה בנושא יתושים

דחיית האסיפה הכללית השנתית של האגודה2/5/2016
דחיית האסיפה הכללית השנתית של האגודה

שעות השקייה במי מאגר18/4/2016
שעות השקייה במי מאגר

מכרז שירותי שמירה למושב תלמי אלעזר17/3/2016
מכרז שירותי שמירה למושב תלמי אלעזר

הודעה על הפסקת מים ברחוב הנוקדים25/2/2016
הודעה על הפסקת מים ברחוב הנוקדים

הפסקת מים מחר יום חמישי 9.7.158/7/2015
הפסקת מים מחר יום חמישי 9.7.15

סיכום ההרצאה מיום 25.6.15 בנושא נחלות חקלאיות ותקנות רשות מקרקעי ישראל28/6/2015
סיכום ההרצאה מיום 25.6.15 בנושא נחלות חקלאיות ותקנות רשות מקרקעי ישראל

הרצאה בנושא תקנות רשות מקרקעי ישראל החדשות הזכויות בנחלה ירושה מיסים ועוד.22/6/2015
הרצאה בנושא תקנות רשות מקרקעי ישראל החדשות הזכויות בנחלה ירושה מיסים ועוד.

סגירת הדרך החקלאית בסוף רחוב הנוקדים.1/6/2015
סגירת הדרך החקלאית בסוף רחוב הנוקדים.

שעות השקיית גינות מי מאגר.3/4/2015
שעות השקיית גינות מי מאגר.

תמונות אחרונות

שנה טובה מהאגודה
שנה טובה מהאגודה