FW: הזמנה ותכנית יום עיון בנושא זכויות המגורים בנחלה והשימושים הלא חקלאיים

ועד מקומי • 7/9/2015 כניסות

קבצים מצורפים:

הזמנה מנשה

שלום לכולם,

 

כפי שכבר עודכן קודם, ב 20 לאוקטובר 2015, נקיים בגבעת חביבה יום עיון בנושא זכויות המגורים בנחלה והשימושים הלא חקלאיים.

 

מצורפת הזמנה ותכנית יום העיון.

 

 

בברכת שנה טובה,

 

 

אלי אסייג

054-4257891