בקשות ערער לתשלומי שמירה

ועד מקומי • 24/2/2015 כניסות

שלום רב,
תושבים אשר מעוניינים לערער על חיוב השמירה לשנת 2015 כפי שנשלח בהודעת החיוב השנתית מוזמנים לעשות זאת בכתב ולהגיש את בקשתם למזכירות עד לתאריך 1/3/2015. הבקשות ידונו ע"י ועדה שתורכב מנציגי ועדת ביטחון, נציגי המועצה ונציגי הועד המקומי.
בברכה ועד מקומי