מכתב פיזור ועדת חינוך- פורסם בטעות בערוץ הנוער, נשלח שוב, אתכם הסליחה

ועד מקומי • 12/3/2015 כניסות

תושבים יקרים,

לצערנו הוועד המקומי נאלץ לפזר את וועדת חינוך. אין ספק שזוהי החלטה קשה שבאה בעקבות רצף של אירועים לא תקינים שכללו בין היתר גם אלימות מילולית .  לתפיסתנו חברות וועדת חינוך נקטו בחוסר גיבוי של הרכזת החינוכית באופן שאינו עולה בקנה אחד עם אמות המידה של וועד המושב, ואינו משקף את מדיניותו של הוועד ולפיכך לא מאפשר את המשך פעילותה כפי שהוסמכה ע"י הוועד לפעול מטעמו .

בתקופת הביניים ועד לבחירתה של ועדת חינוך חדשה ישמש אביש שלמה יו"ר הוועד כרפרנט ואחראי על תחום החינוך, יחד כל חברי הוועד נעבוד ישירות מול גורמי החינוך במושב ובמועצה על מנת להמשיך ולתת את המענה לכל צרכי מערכת החינוך והתושבים.

אנו מודים לחברות הוועדה על התנדבותן ותרומתן,  

בברכה ועד מקומי