Re: טיוטה/ ועדת חינוך מושב תלמי אלעזר - הזמנה לתגובה

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

טיוטה- ועדת חינוך מושב תלמי אלעזר

שלום 
לקראת הקמת ועדת חינוך
מוזמנים לעיין במסמך המרשים שכתבו משתתפי המפגש 
"שיח ודיאלוג- קווים מנחים לועדת חינוך"
אנא הרגישו חופשי להסכים, לשבח, להוסיף או לגרוע, 
כל אחד על פי תפיסתו ואמונתו.
תגובות יתקבלו בברכה עד ה 16/9 
אנא השיבו לאמייל -    michal@etza.co.il


בברכה ועד מושב

בתאריך 9 ביוני 2015 בשעה 10:06, מאת <michal@etza.co.il>:
הוזמנת על ידי michal@etza.co.il להגיב על המסמך הבא:
שלום
לקראת הקמת ועדת חינוך
מוזמנים לעיין במסמך המרשים שכתבו משתתפי המפגש
"שיח ודיאלוג- קווים מנחים לועדת חינוך"
אנא הרגישו חופשי להסכים, לשבח, להוסיף או לגרוע,
כל אחד על פי תפיסתו ואמונתו.
תגובות יתקבלו עד ה19.6

בברכה ועד מושב
Google Docs: צור מסמכים וערוך אותם באינטרנט.
עותק זה של הודעת האימייל מיועד לשימושך בלבד. שותפי העריכה קיבלו הודעה אחרת. למידע נוסף, לחץ כאן.