למי שיכול לענות על השאלה. נאמר לי שהבתים מוספרו.

רותי כספי • כניסות

למי שיכול לענות על השאלה. נאמר לי שהבתים מוספרו.

הודעות בנושא זה