בטחון

ריבוי אירועי התפרצות וגניבות במושב31/12/2015
ריבוי אירועי התפרצות וגניבות במושב

הפרה של נהלי השימוש בשער המזרחי4/2/2015
הפרה של נהלי השימוש בשער המזרחי

עדכון ביטחון20/1/2015
עדכון ביטחון

עדכון לתושבים בנושא אירועי בטחון22/12/2014
עדכון לתושבים בנושא אירועי בטחון

 עדכון מספרים לפתיחת השער2/10/2014
עדכון מספרים לפתיחת השער

תמונות אחרונות

עדכון לתושבים בנושא אירועי בטחון
עדכון לתושבים בנושא אירועי בטחון