ועד מקומי

נשמח לעמוד לרשותכם

להלן מספרי הטלפון הניידים של חברי הועד המקומי

נשמח לענות לכל פניה

אביש שלמה - יו"ר

050-6555245

מיכל אברמוב

050-5636696

רותי בראל

054-5438118

ירון מגן

050-7107072

חן רוספלר

053-8800801

קוד אתי - וועד מקומי

1. בכל פעולה שתעשה ראה את המטרה; טובת התושבים מול עינייך ונסה למצוא פתרון לצרכהם . היה שרותי ונעים, אל תרים את הקול ואל תשתמש בביטויים מעליבים, דבר בכבוד ובנימוס . תמיד תנהג באמינות, יושר ושקיפות, כלפי התושבים וכלפי חברייך לוועד .

2. חברי הועד מחויבים להסתכל לתושבים, בגובה העיניים, ללא התנשאות וללא משוא פנים. לא כולם רואים את הדברים כפי שאנו רואים , תקשיב, תגלה אמפתיה תנסה להבין את צרכיו של הצד השני ותנסה למצוא פתרון מתאים . אתה מייצג את כל ציבור המושב .

3. חברי הועד יתייחסו לעובדים / מתנדבים בכבוד ובצורה עניינית ומקצועית בנושא של העסקה ופיטורים.

4. כלל פעילות הוועד תהיה זמינה ושקופים לתושבים למעט מידע אישי או מידע רגיש אודות תושבים ועובדי היישוב.

5. בישיבות חברי הועד יאפשרו חופש דיון ופתיחות מלאה, מקום של דיאלוג, כבוד וסובלנות.

6. כל ההחלטות המתקבלות בוועד ייושמו ע״י חברי הועד או הועדות ולא ישונו ללא אישור הועד .

7. החלטה שהתקבלה בוועד ( גם אם איננה לרוחך) תטופל במלוא הרצינות והאחריות של כלל חברי הוועד . חברי הועד יגבו זה את זה בהחלטות מול התושבים, זכותך להביע כל דעה מול חברי הועד .

8. ישיבות ועד הנן מחייבות, רק יו״ר ועד מאשר שחרורים שבוע מראש .

9. קבלת החלטות בוועד תתקבל גם בנוכחות של 75% מחברי וועד, למעט החלטות אסטרטגיות בהם יש חובת נוכחות מלאה של חברי הוועד.

10. חברי ועד הישוב יקפידו על כל האמור לעיל מעת בחירתו לתפקיד ובהתאמה גם לאחר שסיים את תפקידו במסגרת ועד הישוב.

על החתום חברי הועד

חברי הוועד