עידכון לגבי הדואר

זהר ברונשטיין • כניסות


לידיעת כולם - הדואר חזר לתפקד.   עקב כך התיבות מלאות ואין מקום להמשך החלוקה.  נא לרוקן את תיבות הדואר !!!!
Sent from my Windows Phone