דחיית האסיפה הכללית השנתית של האגודה

משולחן הועד המשקי • 2/5/2016 כניסות

חברי אגודה חקלאית יקרים

האסיפה הכללית אשר נקבעה ליום 2.5.16 נדחית ליום שני 23.5.

הודעה על כך תצא גם אל ביתכם.

--


בכבוד רב

אמיר טולידנו, מזכיר האגודה

"החקלאי תלמי אל", אגודה חקלאית שיתופית

מושב תלמי אלעזר.