שולח דואר אלקטרוני: זה משנה אם זו את_ תיקונים

ועד מקומי • 7/8/2017 כניסות

גלוריה רוט

מנהלת היחידה לקידום מעמד האישה

ממונה על מניעת הטרדה מינית

נייד: 0528-902306

 

 

************************************************************************************ This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses. ************************************************************************************

--ef.1.54887643c3506d3d304508942c26784e.ef--

ז��q�שקq��q�w��w�כ�חq�  ת�קלq�w�ם