תוכנית העבודה לפיתוח הקהילה מושב תלמי אלעזר 2018

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

תוכנית עבודה תלמי אלעזר 2018

תושבים יקרים,

 

מצ"ב תוכנית העבודה, התקציב השוטף ותקציב ההשקעות לשנת 2018 כפי שנקבעו על ידי הועד ושיתוף ועדות המושב.

 

ביום 22.12.2017 התקיים מפגש ועדות שנתי במסגרתו הוצגו המטרות והיעדים לשנת 2018 .

 

כמתחייב מהחוק הוגשה התוכנית לתקציב לשנת 2018 לגזבר המועצה.

 

בברכה,

 

ועד מקומי - תלמי אלעזר