מאבק החקלאים

משולחן הועד המשקי • 24/11/2016 כניסות

קבצים מצורפים:

קריאה להשתתפות במאבק החקלאים - מועצה אזורית מנשה

חקלאים/ תושבים יקרים

מצ"ב מכתבו של ראש המועצה בדבר מאבק החקלאים.

אנו מזמינים את כולכם לקחת חלק במאבק

--


בכבוד רב

אמיר טולידנו, מזכיר האגודה

"החקלאי תלמי אל", אגודה חקלאית שיתופית

מושב תלמי אלעזר.